De Beste Leverancier

Uw business een stuk gemakkelijker maken in de zoektocht naar de beste leverancier


Wettelijke informatie

De site www.debesteleverancier.be is het eigendom van Bizzbooster bvba, Leuvensesteenweg, 88 in 1380 Lasne. Ondernemingsnummer: 0897.369.170

Onder 'gebruiker' wordt verstaan: iedere fysieke en morele persoon die de site www.debesteleverancier.be bezoekt.

Het gebruik van de site www.debesteleverancier.be wordt geregeld door de Algemene Voorwaarden van gebruik. Deze zijn hieronder te raadplegen.†Elke gebruiker erkent kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden en ze te accepteren.†Bizzbooster behoudt zich het recht voor de toegang tot†hun diensten† te weigeren zonder opgave van reden, alsmede de Algemene Voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaande verwittiging te kunnen wijzigen.

1. Algemene Voorwaarden van Gebruik

Bizzbooster†stelt offertes en informatie over de producten en diensten van door Bizzbooster geselecteerde leveranciers voor. De informatie betreffende deze producten en diensten op†de site www.debesteleverancier.be†zijn louter indicatief, niet contractueel gebonden en kunnen op elk moment gewijzigd worden.††Bizzboosster is niet verantwoordelijk voor de†juistheid van alle gegevens van onze leveranciers.†Indien u fouten zou kunnen merken gelieve deze door te mailen op het volgende†adres: patrick{at}bizzbooster{dot}be

Wij verifieŽren de kwaliteit van de leveranciers die wij aanbevelen, niettemin is Bizzbooster op geen enkel moment aansprakelijk voor of kunnen wij geen garantie geven op de prestaties, de actualiteit of de juistheid van de informatie die wordt verspreidt door de sites van de bedrijven, organisaties of privť personen waarheen wij bepaalde links gelegd hebben.

Wanneer er een akkoord ontstaat tussen een†Leverancier en een†user die door†Bizzbooster met hen in contact werd gebracht, dient de behandelde prestatie het onderwerp uit te maken van een commercieel contract tussen deze twee partijen. In geen enkel geval kan†Bizzbooster aansprakelijk worden geacht voor de termen of voorwaarden van het contract, de prestaties of producten van de leveranciers, de betaling van deze diensten of producten, noch voor enig ander aspect wat valt binnen de commerciŽle relatie tussen de†klant en de†leverancier. Geen enkele handeling, slechte informatie of verduistering van gegevens waarvoor de†leveranciers van Bizzbooster verantwoordelijk wordt geacht, kan leiden tot een aansprakelijkheid van Bizzbooster.

2. Intellectuele eigendom

De† namen van producten, diensten of bedrijven vermeld op de site www.debesteleverancier.be kunnen ook gedeponeerde merken zijn, beheerd door derden en beschermd door het recht op de intellectuele eigendom.

Voor alle teksten en afbeeldingen op de site geldt : Copyright Bizzbooster. Alle auteurstrechten voorbehouden. Zonder een formele geschreven en ondertekende goedkeuring, is de reproductie en het gebruik van alle inhoud op de site, buiten het privť-gebruik en voor individuele doeleinden, strikt verboden. Elke aanvraag tot goedkeuring van gebruik van inhoud of functies dient gericht te worden aan de Verantwoordelijke Uitgever.

3. Verzameling van gegevens

Wij mogen, mits uw toestemming, volgende gegevens verzamelen en verwerken:

a. Prospecten, bezoekers website:

b. Klanten (leveranciers):

Wij kunnen ook van derde partijen informatie ontvangen die met u betrekking heeft (bv. via bedrijven gespecialiseerd in de commercialisatie van gegevens) die wij gebruiken om uw gegevens bij te werken of om u gepersonaliseerde reclame te sturen.

4. Gebruik van persoonlijke gegeven

a. Prospecten, bezoekers website :

Uw persoonlijke gegevens die opgeslagen zijn in onze beveiligde database worden op de volgende wijze gebruikt:

Wanneer een offerteaanvraag naar behoren ingevuld is, geven wij de volgende gegevens door aan een selectie van leveranciers:

b. Klanten (leveranciers)

Uw persoonlijke gegevens die opgeslagen zijn in onze beveiligde database worden gebruikt binnen ons commercieel relatie (toesturen van leads, facturen, herinneringen, ...)

5. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Uw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van www.debesteleverancier.be en zijn bestemd voor intern gebruik bij†Bizzbooster en zijn partners.

Zij kunnen ook, mits uw akkoord, worden verspreid onder de partners. Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (verordening (UE) 679/2016) ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u recht op inzage in uw gegevens en kunt u deze wijzigen.

Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw vragen of wijzigingen betreffende de opname van uw gegevens dient u voor te leggen aan Bizzbooster Bvba, Leuvensesteenweg, 88 in 1380 Lasne.

6. Cookies

Bizzbooster maakt gebruik van cookies om de surfbeleving van de gebruikers die onze verschillende websites bezoeken te verbeteren.
De verbinding met uw gebruikersaccount wordt opgeslagen in een cookie om uw toekomstige offerteaanvragen te versnellen en om u gemakkelijk toegang te kunnen geven tot de wijziging van uw persoonlijke gegevens en de opvolging van uw aanvragen.
We slaan eveneens uw herkomst op in een cookie om statistieken te kunnen opmaken.
Deze cookies worden in geen geval doorgegeven aan derden.

Daarnaast maken we ook gebruik van cookies van derden om advertenties te kunnen weergeven die gebaseerd zijn op uw huidig en eerder gebruik van deze website. Al deze diensten gebruiken uw gegevens op geanonimiseerde wijze om specifieke Bizzbooster advertenties te kunnen verspreiden. U kunt deze advertenties te allen tijde stopzetten door uw browservoorkeuren of deze van onze†partner†aan te passen.

Verantwoordelijke uitgever: P De Ridder, zaakvoerder